IME_Logo1.jpg (38071 Byte) first_stamps.jpg (39421 Byte) kongress.jpg (44207 Byte)
 
Beste vrienden van de spoorwegfilatelie !
De Internationale Motivgruppe Eisenbahnwesen e.V. (Internationale Motiefgroep Spoorwegen) werd in 1963 opgericht en telt thans ongeveer 700 leden in 30 landen, waaronder in Nederland 150..
Het zijn filatelisten die al op enigerlei wijze belangstelling hebben voor het spoor, of populair gezegd "treintjesgek" zijn. De leden verzamelen het onderwerp spoorwegen op postzegels, FDC's, in bijzondere poststempels en maximumkaarten.
De thematische groep werkt op internationaal vlak en is in Duitsland als werkgemeenschap aangesloten bij de Duitse Nationale Bond (Bund Deutscher Philatelisten e.V. BDPh).   
De Motiefgroep Spoorwegen wil vooral jonge belangstellenden benaderen en streeft verdieping na van de volgende aandachtspunten: 
1. verbetering van de internationale samenwerking
2. onderzoek van het thema spoorwegen op postzegels
3. het publiceren van artikelen 
4. het samenstellen van motieflijsten
5. bevordering van het ruilverkeer 
6. het leveren van nieuwe uitgiften 
7. bevordering van het rondzendverkeer 
8. hulp bij het deelnemen aan tentoonstellinge
9. het opbouwen van een bibliotheek en archief 
 
Als u nadere inlichtingen over de Motiefgroep wilt of lid wilt worden, kunt u zich wenden tot onze contactadressen. Of stuur ons een E-mail.  
Overige philatelistische organisaties en spoorthematische zaken vindt u onder 'Links'. 
Zo juist door de webmaster ontvangen nieuwe uitgaven 
 
terug