Archief
 
Doel
De motiefgroep is bezig met de opbouw van een archief. 
Dit archief kunnen de leden van de motiefgroep spoorwegen gebruiken bij de opbouw van hun verzameling alsmede het samenstellen van tentoonstellingsbladen.

Inhoud van het archief:  
1. Algemene filatelistische literatuur speciaal toegespitst op het thema
spoorwegen.
2. Literatuur over spoorwegen.
3. Artikelen van leden en antwoorden op vragen door vakmensen.
4. EMS
5. Listen der Literatur von Mitgliedern

Hulp bij het opzetten. 
Wij doen een beroep op u om boeken en tijdschriften (die u niet meer
gebruikt) aan ons af te staan. Een aantal verzamelaars heeft hiervoor
inmiddels de basis gelegd. 
Dan nog het volgende: vaak wordt een vraag in onderling contact beantwoord.
Het is goed als deze informatie ook beschikbaar komt voor al onze leden.
Stuurt u ons in voorkomende gevallen een origineel of een copy. Let op!:i.v.m. het   'copyright' altijd met bronvermelding.
 
Hoe kunt u het archief gebruiken?

1. Stuur een email met uw vraag aan de archivaris. Wij proberen dan de vraag via het archief op te lossen en publiceren het antwoord (met uw vraag) op internet.
2. In uitzonderingsgevallen lenen wij boeken en tijdschrift. En en ander na vooruitbetaling van de verpakkings- en verzendkosten.

EMS Archief

Bij de archivaris en in het archief zijn alle uitgaven van de EMS voorhanden:
U vindt hier:
1. een lijst van alle EMS-uitgaven sinds 1963
2. een inhoudsopgave van alle gepubliceerde artikelen
3. een lijst van alle tot nu toe gestelde vragen en de antwoorden hierop,
is nog in voorbereiding.